ติดตามนโยบายอ่าน –ออกเขียนได้

readwriteในวันที่ 2 กันยายน  59  ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิจร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกติดตามนโยบายการอ่านออก-เขียนได้ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้แก่  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ,โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง,ร.ร.อนุบาลจอมบึง   อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  โดยให้เด็กอ่านทดสอบเป็นรายคนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง 6 เพื่อเร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.รังสรรค์  เปิดเผยว่า การอ่านออกเขียนได้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของเด็กที่ส่งผลในการพัฒนาในการเรียนรู้และเป็นตัวแปรที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  และเป็นหน้าที่หลักของคุณครูในการกวดขันเอาใจใส่โดยมีผู้บริหารดูแลอย่างใกล้ชิด  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: