โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.รบ.1

22ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้พัฒนาตนและพัฒนางาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการเสริมสร้างการทำงานให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมคือบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 101 คน และเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มงานนำเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจในปี 2559 และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไป นอกจากนี้ได้เชิญตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี มาให้ความรู้ในการบริการด้านพร้อมเพย์ด้วย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2559   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน      ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: