พัฒนาศักยภาพบุลากร สพป.รบ.1

23เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำในสำนักงาน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มี นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับ พร้อมให้การบรรยายแนะนำสำนักงานและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดงานกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 60 ปี “วันวานที่บากบัน วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้แด่ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และนางสาววรรณี รัตนารามิก นักวิชาการตรวจสอบภายใน ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้จะได้นำความรู้มาพัฒนางานให้ดีจะส่งผลให้งานมีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้เกิดความรักสามัคคีกันต่อไป  …งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน…ภาพประกอบ

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: