การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและการปฏิรูประบบประกันคุณภาพ

gbในวันที่  29   กันยายน  2559  เวลา  9.00 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและประชุมวิชาการเรื่องการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมมอบโล่รางวัลให้โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งมีผลการประเมินในระดับดีถึงดีเยี่ยมจำนวน 30 แห่ง และโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศ(Best practice) 1 โรงเรียน  1 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 แห่ง และได้นำผลงานมาแสดงเพื่อเผยแพร่ผลงานด้วยคือ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อ.จอมบึง,โรงเรียนวัดดอนตลุง โรงเรียนวัดน้ำพุ อ.เมืองราชบุรี  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน ณ โรงแรม  ณ เวลา  ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งมีการประชุมทางวิชาการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ ให้มีแนวทางดำเนินงานตามนโยบายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง วิทยากรให้ความรู้โดยนายมาโนช  จันทร์แจ่ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: