• RSS ข่าวการศึกษา

  • วธ.ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา 6 สาขา
   บอร์ดมรดกภูมิปัญญาฯ ประกาศขึ้นทะเบียน 18 รายการ 6 สาขา “ปอยส่างลอง-ถือศีลกินผัก-เล่นสะบ้า-ขนมฝรั่งกุฎีจีน-แข่งเรือยาวขึ้นโขน-ชิงธง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 […]
  • “การุณ” ส่ง คกก.ตรวจสอบหาต้นตอ “อควาเรียม” ล่าช้า
   “การุณ” ส่ง คกก.ตรวจสอบหาต้นตออควาเรียมก่อสร้างล่าช้า นำข้อมูลรายงาน รมว.ศธ.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(อควาเรียม)ทะเลสาบสงขลา ของวิทยาลัยประมงติณ […]
  • “สพฐ.-สกศ.” เตรียมถกเพิ่มเขตพื้นที่มัธยมให้มีทุกจังหวัด
   “บุญรักษ์” เตรียมหารือ สกศ. สัปดาห์หน้า ขอเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้มีทุกจังหวัด จากเดิมมี 42 โดยขอแบ่งห้องของโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นสำนักงาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยถึงการเสนอแยกเขตพื้นที่การศ […]
  • วธ.เฟ้นหา 6 ชาวต่างชาติบุคคลในภาพ ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ
   วธ. เฟ้นหา 6 ชาวต่างชาติบุคคลในภาพเข้าเฝ้าฯ ปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเยือนบังกลาเทศ - ภูฏาน - กัมพูชา - จีน - เมียนมา – ปากีสถาน เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า […]
  • “บิ๊กตู่” ปลื้มคนรุ่นใหม่สนใจหนังสือ “จินดามณี”
   “บิ๊กตู่” ปลื้มคนรุ่นใหม่สนใจหนังสือ “จินดามณี” หนังสือเรียนเล่มแรกของไทย โดยพระโหราธิบดีเป็นผู้เขียนมอบ วธ. เผยแพร่สู่ เด็ก - เยาวชน - ประชาชน ส่งเสริมเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรมจัดประกวดอ่านโคลง กาพย์ กลอน ฉบับจินดามณี ระบุซื้อได้ในงานสัปดาห์หนังส […]
  • ศธ.มึนธนาคารใช้ระบบ GIRO บอกแค่เลขที่บัญชีก็รับโอนเงินกองทุนเสมาฯ ได้
   ผู้ตรวจราชการ ศธ. มึนธนาคารใช้ระบบ GIRO มีแค่เลขที่บัญชีเบิกจ่ายเงิน ไม่ระบุชื่อ เตรียมรายงาน ปลัด ศธ. ประสานขอ สเตตเมนต์ เสนอตั้งกรรมการเพิ่มช่วยตรวจสอบเอกสาร นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจ […]
 • Advertisements

มอบ”ทุนมูลนิธิยุวทูตความดี”

4 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 น. ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิยุวทูตความดีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ท่านมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามปณิธานของโครงการยุวทูตความดี เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระราชดำรัสของ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าหัวใจของการพัฒนาเยาวชนสามารถกล่าวไว้ใน 3 คำ คือ ปลูกจิตสำนึก นักจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์ เป็นการเสริมสร้างเยาวชนที่มีทั้งความดีและมีคุณภาพในอนาคต ตามค่านิยม 12 ประการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุวทูตความดีเพราะการพัฒนาประเทศนั้นต้องมีการพัฒนาด้านจิตใจ พฤติกรรม และโลกทัศน์เข้ามาเสริมจากการพัฒนาด้านการศึกษาด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ มีความสามารถในภาษาต่างประเทศ โดยทางโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิฯให้เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ของยุวฑูตความดี เริ่มมาตั้งแต่ปี 2542 และในครั้งนี้มีนักเรียนที่มีความสามารถในภาษาต่างประเทศเข้ารับทุนจำนวน 5 คน ทุนละ 5,000 บาท โดยในวันนี้ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้การต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: