มอบ”ทุนมูลนิธิยุวทูตความดี”

4 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 น. ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิยุวทูตความดีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ท่านมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามปณิธานของโครงการยุวทูตความดี เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระราชดำรัสของ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าหัวใจของการพัฒนาเยาวชนสามารถกล่าวไว้ใน 3 คำ คือ ปลูกจิตสำนึก นักจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์ เป็นการเสริมสร้างเยาวชนที่มีทั้งความดีและมีคุณภาพในอนาคต ตามค่านิยม 12 ประการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุวทูตความดีเพราะการพัฒนาประเทศนั้นต้องมีการพัฒนาด้านจิตใจ พฤติกรรม และโลกทัศน์เข้ามาเสริมจากการพัฒนาด้านการศึกษาด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ มีความสามารถในภาษาต่างประเทศ โดยทางโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิฯให้เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ของยุวฑูตความดี เริ่มมาตั้งแต่ปี 2542 และในครั้งนี้มีนักเรียนที่มีความสามารถในภาษาต่างประเทศเข้ารับทุนจำนวน 5 คน ทุนละ 5,000 บาท โดยในวันนี้ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้การต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: