ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 2561

21ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้ร่วมประชุมคือ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯที่รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ และประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย รวมจำนวน 15 คน   งานประชาสัมพัน
ธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: