ประชุมเตรียมการประเมิน”เขตพื้นที่สุจริต”

24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการประเมิน “เขตพื้นที่สุจริต” วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางดำเนินการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้เข้าประชุมมี นายยรรยงค์ เจริญศรี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 45 คน    ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: