ราชบุรี1เตรียมพร้อมกิจกรรม “ครัวกระทรวงศึกษาธิการ”

23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ครัวกระทรวงศึกษาธิการ” วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7(2) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง วางแผน เกี่ยวกับรายละเอียดการไปให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่มาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ผู้เข้าประชุม ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 6 โรงเรียน ดังนี้โรงเรียนอนุบาลราชบุรี,วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวณิช),วัดดอนตลุงราษฎร์ศรัทธาทาน,วันน้ำพุ,อนุบาลปากท่อ,อนุบาลวัดเพลง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  รวมจำนวน 12 คน    ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน           ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: