มอบจักรยานเพื่อน้อง ๆ ปั่นไปโรงเรียน “Ride to School”

20ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการมอบจักรยาน โครงการบริจาคจักรยานเพื่อน้อง ๆ ปั่นไปโรงเรียน “Ride to School” วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการบริจาคจักรยานเพื่อน้อง ๆ ปั่นไปโรงเรียน “Ride to School” จำนวน 100 คัน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 8 และ9 คัดเลือกนักเรียนที่ฐานะยากจนอยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารเครือข่ายละ 50 คัน ดังนี้
-เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ จำนวน 5 คัน โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จำนวน 10 คัน โรงเรียนบ้านท่ามะขาม จำนวน 10 คัน โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี) จำนวน 10 คัน โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว จำนวน 5 คัน โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ จำนวน 10 คัน  -เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ จำนวน 2 คัน โรงเรียนบ้านบึง จำนวน 5 คัน โรงเรียนบ้านพุบอนบน จำนวน 4 คัน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดจำนวน 3 คัน โรงเรียนวัดช่องลาภ จำนวน 2 คัน โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า จำนวน 2 คัน โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จำนวน 6 คัน โรงเรียนบ้านหน้องโก จำนวน 3 คัน โรงเรียนอนุบาลบ้านคา จำนวน 6 คัน โรงเรียนบ้านหนองจอก จำนวน 7 คัน โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5 คัน โรงเรียนบ้านลำพระ จำนวน 5 คัน               งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน         ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: