การประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

kingvoice27 ม.ค. 60 เวลา 8.45 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ความเพียงพอ  สามัคคี และมีวินัย สู่ชุมชนและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และศรัทธาอย่างจริงใจ  ณ ห้องประชุมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี      ผู้เข้าประชุมวันนี้ประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  จำนวน 80 แห่ง  ๒๓๐ คน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวน ๖ แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 14 แห่งดำเนินการประชุม จำนวน ๒ รุ่นๆ รุ่นละ ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ จุดมุ่งหมายเพื่อน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในโรงเรียน โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนของจังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ ในเรื่อง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีจิตอาสา และคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี ที่เน้นความพอเพียง มีวินัย และความสามัคคี ให้มีในชุมชนที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี และภาคภูมิใจของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ที่ได้ชื่อว่า เราเปรียบเสมือนลูกหลานของท่าน เพราะเราอยู่ในเมืองของพระราชา ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช  สื่อสุวรรณ นักวิชาการอิสระพร้อมทีมงานด้านกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: