• RSS ข่าวการศึกษา

  • พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงาน “เทศกาลงานศิลป์...ถิ่นโคราช”
   วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงาน “เทศกาลงานศิลป์...ถิ่นโคราช” โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปิน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วม ณ ลานวัฒนธรรม อนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา […]
  • ศน.เดินหน้ามาตรการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาฯ
   ศน. จัดประชุมผู้แทนศาสนาระดับจังหวัด เพื่อทำความเข้าใจการเผยแผ่ศาสนา พร้อมขับเคลื่อนมาตรการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาฯวันนี้ (24 ส.ค.) โรงแรมรอยัลซิตี้ นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มคร […]
  • ส่ง นร.เรียนรู้วัฒนธรรม “ญี่ปุ่น” สร้างวินัย-ลดอีโก้-เคารพคนอื่น
   เมื่อเกิดกระแสดรามาขึ้น สิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นประจำคือ การใช้ “เฮตสปีช (Hate Speech)” วิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่น และไม่ยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน เพราะมั่นใจว่าสิ่งที่ตนคิดถูกต้องที่สุด ซึ่งกำลังสะท้อนภาพสังคมไทยอยู่หรือไม่ว่า คนไทยคิดถึงจิตใจผู้อื่นน้อยลง การจะลดปรากฏการณ์เหล่านี้คงต้องเริ่มสร้างนิสัยตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งการส่งเด็กไทยไปเรียนรู้โลกกว้าง การอยู่ร่ว […]
  • วธ.ปลุกเยาวชนแสดงศักยภาพทางดนตรีไทย
   วธ. มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปลุกเด็ก เยาวชน แสดงศักยภาพทางดนตรีไทย เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีวันนี้ (23 ส.ค,) ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่ราง […]
  • ฝึกปรือโลกการเขียนให้ลูกแบบไม่ตั้งใจฝึก ! /สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
   ในระยะหลังดิฉันมักจะนำบทความของลูกชาย 2 คน วัย 17 ปี และ 19 ปี มาลงสลับในคอลัมน์นี้เป็นระยะๆ ส่วนหนึ่งก็เพื่อแบ่งปันมุมมองของวัยรุ่นที่เป็นผลผลิตของสังคมยุคนี้ว่ามีความคิดเห็นหรือความคิดความอ่านต่อประสบการณ์ในช่วงชีวิตของเขาอย่างไร เพราะบางมุมก็น่าจะเป็นก […]
  • กรมศิลป์ออกแบบกรอบฉากบังเพลิง “ซุ้มเรือนแก้ว”
   กรมศิลป์ออกแบบกรอบฉากบังเพลิงซุ้มเรือนแก้ว ฐานสิงห์ เริ่มสลักลวดลายแล้ว ขณะที่สะพานเกรินปั้นรูปพญานาคล้อประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ ส่วนภูมิสถาปัตย์ฯ สร้างฝายแม้ว สื่อโครงการพระราชดำริภาคเหนือ มูลนิธิชัยพัฒนาเตรียมติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา ต้น ก.ย.นี้ ถ […]

การประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

kingvoice27 ม.ค. 60 เวลา 8.45 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ความเพียงพอ  สามัคคี และมีวินัย สู่ชุมชนและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และศรัทธาอย่างจริงใจ  ณ ห้องประชุมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี      ผู้เข้าประชุมวันนี้ประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  จำนวน 80 แห่ง  ๒๓๐ คน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวน ๖ แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 14 แห่งดำเนินการประชุม จำนวน ๒ รุ่นๆ รุ่นละ ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ จุดมุ่งหมายเพื่อน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในโรงเรียน โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนของจังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ ในเรื่อง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีจิตอาสา และคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี ที่เน้นความพอเพียง มีวินัย และความสามัคคี ให้มีในชุมชนที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี และภาคภูมิใจของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ที่ได้ชื่อว่า เราเปรียบเสมือนลูกหลานของท่าน เพราะเราอยู่ในเมืองของพระราชา ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช  สื่อสุวรรณ นักวิชาการอิสระพร้อมทีมงานด้านกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: