ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ (ชั้น 2) สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ก่อนเริ่มการประชุม ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับประธานการประชุมและคณะกรรมการอำนวยการผู้เข้าร่วมประชุม และว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รายงานที่มาของการดำเนินงานโครงการคัดเลือกฯดังกล่าว โดยมี นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: