ร่วมต้อนรับกรรมการโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท

7ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับและรับทราบโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท นำโดย นายมานิจ สุขสมจิตร และคณะกรรมการโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ที่เดินทางมาดูสถานที่และพบปะกับผู้เกี่ยวข้องพร้อมรับทราบข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน โดยมี นายสถิต รอบจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ให้ข้อมูล มีผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 7 เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระถิน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ประชาชนในเขตบริการ และนายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติร่วมงาน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ตามที่พิจารณาเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทแล้วโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน จะเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) เป็นลำดับต่อไป..งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน       ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: