ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2560

9ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการ สอดคล้องตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา สอดรับตามตัวชี้วัดของชุดโครงการ และเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ โดยมีคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ทุกคนเข้าประชุม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: