ประชุมพิจารณาโรงเรียนดีใกล้บ้าน

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ครอบคลุมตามแผนที่ GIS ผู้ร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมคือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประธานเครือข่ายโรงเรียนที่ 1-9 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนขนาดเล็กและดูแลเครือข่ายโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: