สพป.รบ.1ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Best Practice) ระดับประเทศ ปี 2559  จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2.โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 3.โรงเรียนวัดป่าไก่ 4.โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 5.โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ผู้เข้าประชุมมี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 220 คน ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: