อบรมระบบบัญชีการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชวนชม แพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสุดาพร ปานกลิ่น อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน(สพป.นครปฐม เขต 1) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องวิธีการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษา(รายรับ-รายจ่าย ของสถานศึกษา ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560 การบันทึก ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของสถานศึกษา ระยะที่ 2 ช่วงที่ 4 เดือนหลัง ผู้เข้าอบรมเป็นครูโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 177 คน ดำเนินงานโดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1      งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน       ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: