ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2560 และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร “โครงการท้าพิสูจน์” ปีการศึกษา 2559 การประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ 100% เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านการประเมินการอ่านออกเขียนได้เป็นรายชั้น โครงการท้าพิสูจน์ ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ในการประชุมมีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน,บริหารงานบุคคล,การเงินและสินทรัพย์,ศึกษานิเทศก์ แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบแลดำเนินการต่อไปด้วย       ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: