ราชบุรีเขต1รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม EB 1 – EB 11 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน โดยมี นางนิตยา ภิรมย์กิจ นักทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร และ นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการสายที่ 7) พร้อมนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคนในสำนักงานร่วมตอบแบบประเมิน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เริ่มเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: