ราชบุรี1ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฉะเชิงเทรา1

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นายสมคิด พานิชสงเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และคณะ จำนวน 50 คน มาศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน เพื่อให้มีการพัฒนาตนเอง ปรับปรุงระบบงานในแต่ละกลุ่ม/หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานการศึกษา รองรับการปฏิรูปการศึกษาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ทุกกลุ่ม/หน่วยงาน ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่นเป็นกันเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: