ตรวจสอบโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โดย นางปราณี ช่วยเกิด นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ และคณะ จำนวน 7 คน พร้อมด้วยผู้ติดตามจาก สพฐ. จำนวน 2 คน ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการนี้ทางกลุ่มนโยบายและแผนได้นำข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบโครงการดังกล่าว ผู้เข้าประชุมคือผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: