อบรมเสริมสร้างคุณธรรม รุ่น ๑

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูวิชาการของโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนล่ะ ๒ คน จำนวน ๑๕๒ คน วิทยากรให้ความรู้  ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ๘ พร้อมคณะครูในสังกัด สพป. ราชบุรี เขต ๑  และดูแลอำนวยความสะดวกการดำเนินการอบรมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต ๑ ภาพประกอบ/ครูสมไชย กระต่ายทอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: