ผอ.เขตประชุมมอบหมายงานมาตรฐานเขตพื้นที่

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2561 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการมอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 56 ประเด็น โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่มหรือผู้แทน และประชาสัมพันธ์ รวมจำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดวงตา/ภาพ/ข่าว    ภาพประกอบ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: