ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวฯ ระดับจังหวัด มีโรงเรียนเข้าประกวด จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการตัดสินของคณะกรรมการ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ชนะการประกวดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ ประกวดกองลูกเสือสามัญ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวฯ ระดับจังหวัดต่อไป    ดวงตา เข็มทอง/รายงาน        ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: