ประชุมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21

_MG_9890สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว โรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2561 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน.” เวลา 07.30 – 08.00 น. หัวข้อกิจกรรมเด่น ประจำสัปดาห์ ดังนี้ ▶PBL การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ▶ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (STEM สพฐ.243) โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม.32 ▶โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ▶ต้นกล้าจิตอาสา โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน สพป.สกลนคร เขต 2 ▶เรียนร่วมยุคใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี **ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยนายกรัฐมนตรี) ▶วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม และวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี ▶พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ พ.ศ.2560 ▶สายด่วน 1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ ▶การส่งเสริมการดื่มนมของคนไทย ▶การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ▶วันที่ 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ และวันสิ่งแวดล้อม และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. โดยมีประเด็นข่าว ดังนี้ ▶ และเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู มีประเด็น ดังนี้ ▶ศึกษาดูงานด้าน ICT ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ▶พิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ▶สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึษาเอกชน(สช.) ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบ Video Conference วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ▶สพฐ.ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ▶แสดงความยินดีกับคุณครู เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สพม.34 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยให้นำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. ▶การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2561 ▶นิทรรศการ รักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก สภ.เมืองราชบุรี ให้การสนับสนุน นายตำรวจ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ พ.ต.ท.สุประพันธ์ โพธิภิรมย์ รอง.ผกก.สส.สภ.เมืองราชบุรี และร.ต.ต.ธวัชชัย โตบารมีกุล รอง.สว.ฯ ช่วยราชชการ ภ.จว.ราชบุรี เพื่อปฏิบัติงานควบคู่กับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โรงเรียน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปราม การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา เสร็จจากประชุม Video Conference พุธเข้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 21/2561 นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะ พร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี                  ดวงตา เข็มทอง/รายงาน     ภาพประกอบ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: