โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้”

20วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กว่ายน้ำเป็น เพื่อช่วยเหลือตนเองได้ถูกต้องเมื่อประสบเหตุทางน้ำ โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมตรงกับฤดูร้อนเด็กมักชวนกันเล่นน้ำ จนเป็นสาเหตุที่เสียชีวิตอันดับต้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กประถม มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 4 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ,โรงเรียนวัดวังมะนาว ,โรงเรียนบ้านมณีลอย และโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สระว่ายน้ำ  ทุกวันพุธจำนวน 6 สัปดาห์  20/05/2561         ดวงตา เข็มทอง/รายงาน        ภาพประกอบ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: