อบรมครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ สังกัด สพป.รบ.1

22นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (ด้วยระบบ TEPE online เป็นฐาน) ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเอง เสริมสร้างศักยภาพที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน และนำไปสู่การยกระดับให้ครูผู้ช่วยเป็นครูมืออาชีพ ในที่สุด โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 97 คน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และความสามารถ ดังนี้ นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศุภากร ทองน้อย และนางสาวจริยา สุธาพจน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       ดวงตา เข็มทอง/รายงาน           ภาพประกอบ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: