ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

36301802_1558772307583325_9098551375175876608_nเมื่อเช้าวันที่  26 มิ.ย. 61 ที่ ห้องประชุมราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยปีนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) จัดขึ้นภายใต้ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ภายในพิธีมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การปฏิญาณตน การจัดนิทรรศการ และพิธีปล่อยขบวนไปรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามสถานศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ได้รับเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559  ดวงตา เข็มทอง/รายงาน  ภาพประกอบ
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: