ประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 8

5เช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นพิจาราณาผลงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุม จำนวน  30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1(ชั้น 7) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ดวงตา เข็มทอง/รายงาน        ภาพประกอบ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: