ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ

eng1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ VDO  Conference  ในวันที่  27-29 ตุลาคม  2559 เวลา 9.00น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สพป.ราชบุรี เขต 1 อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศทางระบบ   VDO  Conference  จากต้นทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้ารับฟังการถ่ายทอดคือครูผู้รับผิดชอบศูนย์ peer ทั้ง 6 ศูนย์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ม.1-3 โรงเรียนขยายโอกาสและชั้น ป.1-3 โรงเรียนประชารัฐ คัดเลือกเข้าฟัง โรงเรียนละ 1 คน ส่วนผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.obectv.tv   ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์/รายงาน

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

piyaวันที่ 23 ตุลาคม  59  เวลา 7.30 น.นายยรรยง  เจริญศรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1และคณะข้าราชการ ได้วางพวงมาลาถวายความเคารพเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พระปิยมหาราช)เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์  หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี มีคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างต่อเนื่อง มีนายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

 

 

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

sad2วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 59 เวลา 7.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพิธี  วัดมหาธาตุวรวิหาร(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมพิธีหัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ   ข้าราชการ   ประชาชน  เข้าร่วมพิธีเนื่องแน่น  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน

สพป.รบ.1 ร่วมลงนามถวายอาลัยและมอบริ้บบิ้นไว้ทุกข์แจกประชาชน

rip1ในวันที่ 18 ตุลาคม 59  เวลา 15.45 น. ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะข้าราชการในสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมลงนามถวายอาลัยแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรีและได้นำริ้บบิ้นไว้ทุกข์ที่ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และลูกจ้าง ร่วมกันจัดทำและได้รับจากสถานศึกษาเอกชนส่วนหนึ่งสำหรับแจกให้ประชาชน มอบให้นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อแจกประชาชนสำหรับไว้ทุกข์ช่วงนี้ อันจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าสีดำและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าสีดำจำนวนมากในระยะเวลานี้  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน

พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ

sadวันที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เหล่าข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร  อ.เมือง  จ.ราชบุรี   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุรพล  แสวงศักดิ์  เป็นประธาน มีข้าราชการ  ตำรวจ  ทหาร  ประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1

ร่วมแสดงความยินดี..รองเลขาธิการ กพฐ.

pigวันที่ 13 ต.ค. 59  เวลา 7.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคารสพฐ. ชั้น 9

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

kingวันที่  12 ต.ค. 59 เวลา 7.00 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และ คณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดราชบุรีกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีจัดขึ้น ณ บริเวณวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดย.นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  และเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จุดเทียนชัย และทำพิธีรวบรวมอานิสงส์ของการเจริญพระพุทธมนต์และสดับพระพุทธมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศล  ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพปราชบุรี เขต 1รายงาน

พิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนวัดน้ำพุ

spnumpuวันที่ 7 ตุลาคม  2559 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดกีฬาภายในโรงเรียนวัดน้ำพุ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนในการออกกำลังกายและส่งเสริมการแสดงออกทางด้านกีฬา โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนอย่างดียิ่ง

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน

เค้กกล้วยหอม ร.ร.ห้วยศาลา ลงคอลัมส์หนังสือพิมพ์ข่าวสด

re5361วันที่ 5 ต.ค.59 หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันที่ 5 ต.ค.  59 คอลัมส์ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษาตีพิมพ์ข่าว เค้กกล้วยน้ำว้า”ปากท่อ” อร่อย แปลก โดนใจ ซึ่งเป็น 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอปากท่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นอย่างไร คลิ๊กที่นี่เลยครับ

ต้อนรับเชียงใหม่6และเพชรบูรณ์2ศึกษาดูงาน”ราชบุรีเขตสุจริต”

3วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ เขตพื้นที่และคณะให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานความเป็นมาของการปฏิบัติงาน “ราชบุรีเขตสุจริต” เพื่อให้คณะศึกษาดูงานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำโดย นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่และคณะข้าราชการ จำนวน 55 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย นายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่และคณะข้าราชการ จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

%d bloggers like this: