ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

3นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีมอบเงินรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64             ดวงตา/รายงาน         ภาพกิจกรรม

สอบครูผู้ช่วยสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

1นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะติดตามตรวจเยี่ยมจาก สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดระเบียบการดำเนินการสอบทุกขั้นตอนกระบวนการ ซึ่งการสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการสอบภาค ก และ ภาค ข ส่วนการสอบในวันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี          ดวงตา/รายงาน           ภาพกิจกรรม

ส่งมอบอาคารเรียนบิ๊กซี 41

2727 กุมภาพันธ์ 2558 นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. และนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนบิ๊กซี 41 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมูลนิธิบิ๊กซี ได้มอบทุนในการจัดสร้างอาคารเรียนบิ๊กซี 41 มีนางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซีกล่าวส่งมอบอาคารเรียน มีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรับมอบ พร้อมนี้ นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ครู และนักเรียนได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี         ดวงตา/รายงาน

เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

25นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อวางแผนและสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกฯ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้เกิดความเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นการดำเนินการสอบ ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าประชุม จำนวน 41 คน    ดวงตา/รายงาน

ราชบุรี เขต 1สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

14เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2558 มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 99 คน มาสอบ 87 คน ขาดสอบ 12 คน โดยมีการสอบข้อเขียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25858 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด     ดวงตา/รายงาน   ภาพกิจกรรม

เปิดงานวันวิชาการวิชาชีพโรงเรียนวัดเขาวัง

13วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.45 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานวิชาการวิชาชีพ ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นผู้กล่าวรายงานและรายละเอียดของการจัดงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก    ดวงตา/รายงาน

เปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 12

12นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก        ดวงตา/รายงาน

ประชุมวางแผนการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

11นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สพป.ราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ต. หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี     ดวงตา/รายงาน        ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการลูกเสือ-เนครนารี ต้านยาเสพติด

6-8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดอบรมโครงการ ลูกเสือ – เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  การฝึกอบรมครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชา และคณะลูกเสือ – เนตรนารี ช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 180 คน จากสถานศึกษา 17 แห่ง      ดวงตา/รายงาน/คงเดช/ถ่ายภาพ            ภาพกิจกรรม

ราชบุรี เขต 1 สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน

8เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานดำเนินการสอบ ได้มาตรวจเยี่ยม กำกับ ดูแล สนามสอบและห้องสอบ พร้อมนี้คณะกรรมการที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 118 คน     ดวงตา/รายงาน              ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers