รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ดูโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

dowวันที่ 12 ก.พ 59 เวลา 9.30 น..รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อดูกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และในภาคบ่ายเวลา 13.30 น.เข้าดูการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี อ.ปากท่อ สพป.ราชบุรี เขต 1ในการใช้นวัตรกรรมโปรแกรมช่วยสวนกับสื่อ DLTV โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุรพลแสวงศักดิ์ , ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ผลของการใช้นวัตรกรรมช่วยให้นักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน ภาพประกอบ

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียน

11นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ตามนโยบายฯ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ การดำเนินงาน BBL ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การดำเนินงาน DLTV / DLIT และการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณห้องประชุมยูงทอง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ///ภาพข่าวโดยครูจิราภรณ์ ภูบาลและครูธนัชชา มั่งมี ภาพประกอบ

เปิดงานวันวิชาการ “เทิดเกียรติกษัตรา การศึกษาก้าวไกล ประชาธิปไตยถ้วนหน้า สู่ประชาคมอาเซียน”

11ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ “เทิดเกียรติกษัตรา การศึกษาก้าวไกล ประชาธิปไตยถ้วนหน้า สู่ประชาคมอาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พาชมผลงานนักเรียนและชมการแสดงของนักเรียน และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และประชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ดวงตา/รายงาน/ภาพประกอบจากโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ภาพกิจกรรม

กำกับติดตามนโยบายดูแลยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน

somchaiว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ออกติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.ของสพป.ราชบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนสมนึกวิศวรการ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันที่ 10 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. ในเรื่องการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net/NT การอ่านออกเขียนได้ การดำเนินงาน BBL ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การดำเนินงาน DLTV / DLIT และได้เข้าเยี่ยมการเรียนการสอนในชั้นเรียน พบปะ พูดคุยกับนักเรียนและคุณครู รวมทั้งติดตามการอ่านของนักเรียน รวมไปถึงการดำเนินงานและการพัฒนา

สพฐ.ออกติดตามตรวจสอบงบลงทุน

rodjanaนายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ได้ออกติดตามตรวจสอบงบลงทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ในวันที่ 10 ก.พ.59 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ราชบุรี ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณ(งบลงทุน) โรงเรียนวัดดอนตลุง (รัฐราษฎร์ศรัทธาทาน)ในการปูพื้นกระเบื้องอาคารและการก่อสร้างส้วม นอกจากนี้ได้เขาเยี่ยมชมเรื่องการอ่านคล่องเขียนคล่อง ของสถานศึกษาดังกล่าว
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

กำกับติดตามนโยบายและเยี่ยมชมการเรียนการสอน

yan1นาย ยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.ของสพป.ราชบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนวัดเจติยาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 9 ก.พ. 59 เวลา 14.00 น. ในเรื่องการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net/NT การอ่านออกเขียนได้ การดำเนินงาน BBL ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การดำเนินงาน DLTV / DLIT และการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 และเข้าเยี่ยมการเรียนการสอนในชั้นเรียนพบปะพูดคุยกับนักเรียนและคุณครูรวมทั้งติดตามการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวมไปถึงการดำเนินงานและการพัฒนา

การประชุมอบรมสัมมนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

6เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมอบรมสัมมนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี (ข้อมูลโดยโรงเรียนวัดดอนตลุงฯ) ภาพประกอบข่าว

มอบทุนการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาสมีความจำเป็นเร่งด่วน

helpstudentดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษาของนางสาว กรรณิการ์ สำรวมจิตต์ ให้เด็กนักเรียนยากจนในสังกัดจำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ในที่ประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ผอ.กลุ่มฯ ประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ 59 เวลา 9.00 น .การมอบทุนครั้งนี้สืบเนื่องจากออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับคณะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี พบว่ามีนักเรียนที่มีฐานะยากจนด้วยโอกาสและสมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จำนวน 5 ราย คือ ดช.พิมล คุมครอง ชั้น ม1 ดช.นิคม เพ็ชรนิล ร.ร.บ้านเบิกไพร ,ดญ.ณิชาภา ขำสีสด ชั้น ม.3 ร.ร.บ้านทุ่งกระถิน อ.จอมบึง,ดญ.สุภาพร เที่ยงตรง ชั้น ม.2 ร.ร.วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อ.เมืองราชบุรีและ ดญ.นฤมล บุญทิน ชั้น ป.6 ร.ร.บ้านสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จึงได้พิจารณาจัดสรรทุนตามความจำเป็นและความเดือดร้อนให้กับนักเรียนของ สพป.ราชบุรีเขต 1ในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1

กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

visit1วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.๐๐ น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจติยาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านออก เขียนได้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 และ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายจำเริญ เครือมูล ผู้อำนวยการฯและคณะครูโรงเรียนวัดเจติยารามได้ให้การต้อนรับ

รับรถจักรยานพระราชทาน

8วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยประสานงานในการรับรถจักรยานพระราชทาน จังหวัดราชบุรี นำโดยนางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ เดินทางไปรับรถจักรยานพระราชทาน จำนวน 116 คัน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร จากนัันนำไปให้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตรวจสอบสภาพก่อนทำพิธีส่งมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดและนักเรียนในสังกัดต่อไป ดวงตา/ภาพ/ข่าว ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,629 other followers

%d bloggers like this: