การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ

rs2วันที่ 5 ธันวาคม  59 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนดังกล่าวร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลระดับชาติ (ONET)ที่ผ่านมาและพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวประเมินฯ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้มีศักยภาพเพิ่มเติมมากขึ้น  โดยผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1รายงาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

5เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (บริเวณข้างโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี      ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

ศธจ.ราชบุรีคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

3-4ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2559  โดยวันที่ 3 ธันวาคม 2559 สอบความรู้และความสามารถทั่วไป  2 วิชา (เช้า – บ่าย)  และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 175 คน  ทั้งนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย        โดยทีม ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ศธจ.ราชบุรีชี้แนะการสอบผู้บริหาร

2วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2559 วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังคำชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในสนามสอบวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เรียบร้อย จนกว่าการคัดเลือกจะแล้วเสร็จ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน           ภาพประกอบ

ประชุมทางไกล”โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย”

2ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนช์(Conference) โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 7(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อกำหนดทิศทางและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่าย ผู้เข้าประชุมคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ (1.โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 2.โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 3.โรงเรียนวัดเกตุน้อย 4.โรงเรียนวัดเหนือวน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ (1.โรงเรียนวัดเขากลิ้ง 2.โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 3.โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ 4.โรงเรียนวัดจันทคาม) ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน(ที่เกี่ยวข้อง) โดยรับชมการถ่ายทอดสดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนช์ มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม    ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ราชบุรี1จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นได้ จึงมีข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คือสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายจัดขึ้นทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 15.00 – 16.30 น. วิทยากรนำเต้นแอโรบิกคือ คุณอารีย์ นิลเพชร์พลอย     ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน         ภาพประกอบ

พิธีบูชาขอบพระคุณและรวมพลังถวายสัตย์

thankวันที่ 29 พฤศจิกายน  59  เวลา  08.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและการรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  ที่เสด็จสวรรคต ครบ 50 วัน ในวันที่ 1 ธันวาคม 59 ที่จะถึงนี้ ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโกราชบุรี (ในโรงเรียนดรุณาราชบุรี) อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมีพิธีร้องเพลงชาติหน้าเสาธง/ภาวนายามเช้า พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลเป็นพระธาน ทำพิธีบูชาขอบพระคุณ  ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ นำถวายสัตย์ปฏิณาณแสดงความจงรักภักดี  และผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน  เพลงสรรเสริญพระบารมี

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน

25 พฤศจิกายน วันมหาธีรราชเจ้า

25ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ตามประเพณีที่ปฏิบัติ และส่งเสริมภาพลักษณ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาลและอำเภอเมืองพร้อมใจกันส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี จำนวน 22 แห่ง รวม 32 กอง ดังนี้
1.ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ จำนวน 139 คน
2.ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 696 คน
3.ลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญ จำนวน 277 คน
4.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 55 คน
ประธานในพิธีคือ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี วางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ    ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 สังกัด สพป.รบ.1

24ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2559 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตหรืปฏิบัติในสถานศึกษา(Bast Practices : BP) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2559 จำนวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 15 คน และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 และสถานศึกษาดีเด่นรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน จำนวน 250 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน        ภาพประกอบ

ประชุมเตรียมการประเมิน”เขตพื้นที่สุจริต”

24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการประเมิน “เขตพื้นที่สุจริต” วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางดำเนินการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้เข้าประชุมมี นายยรรยงค์ เจริญศรี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 45 คน    ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

%d bloggers like this: