ราชบุรี1รับชมการชี้แจงการเลือกตั้ง สส.

IMG_3217วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับชมการชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี่ เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โฆษณา

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม

IMG_5668ช่วงบ่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตามจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาที่พบจากการจัดการศึกษาให้กับผู้ตรวจราชการรับทราบ โดย นางอาภรณ์ทิพย์ เอื้อประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะขาม ได้รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ภาพประกอบ

เปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 16

IMG_5421(ช่วงเช้า)วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 16 และนิทรรศการเครือข่ายที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ภาพประกอบ

เปิดงานนิทรรศการวิชาการวิชาชีพโรงเรียนวัดเขาวัง ครั้งที่ 19

IMG_5156(ช่วงเช้า)วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการวิชาชีพ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ภาพประกอบ

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจรราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง ๒ (บ้านบ่อหวี)

51810438_496847967807723_4025387656417378304_nเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และนางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการต้อนรับ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตามจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง ๒ (บ้านบ่อหวี) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาที่พบจากการจัดการศึกษาให้กับผู้ตรวจราชการรับทราบ โดย นายเปลว ปุริสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง ๒ (บ้านบ่อหวี) ได้รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน   ภาพประกอบ

 

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้

IMG_5140วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานมอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย จำนวนเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ เด็กหญิงกรรณิกา ชูแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และครอบครัวของนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว (เงินบริจาคโดยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 และกลุ่มเบจมฯดาวม่วง ่28)

ผอ.รบ.1ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-14.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมทั้งติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองขนาก, โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล), โรงเรียนอนุบาลจอมบึง, โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา), โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   ดวงตา เข็มทอง/รายงาน  ภาพประกอบ

ประชุมเชิงปฏิบัติการในการชี้แจงแนวทาง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการชี้แจงแนวทาง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ราชบุรีเขต1รับชมconferenceการเลื่อนขั้นเงินเดือน

IMG_3171นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง รับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ดวงตา เข็ทอง/รายงาน  ภาพประกอบ

ราชบุรี1ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 “ทำความดีด้วยหัวใจ” คัดแยกขยะ เพื่อโลกสวย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 5 ส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรม ร่วมใจ “ทำดีด้วยหัวใจ คัดแยกขยะ เพื่อโลกสวย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และกิจกรรม 5 ส โดยประกาศเจตนารมณ์ลดและแยกขยะในสำนักงาน และให้บุคลากรใช้ถุงผ้าและปิ่นโตบรรจุอาหารมารับประทานในสำนักงาน นอกจากจะสร้างวินัยและปลุกจิตสำนึกในการลดใช้ถุงพลาสติกให้แก่บุคลากรแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสำนักงานด้วย สำหรับมาตรการการลดขยะ ใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารเแลิมพระเกียรติฯ และในอาคารชั้น 4,6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพประกอบimg_2711

%d bloggers like this: