• RSS ข่าวการศึกษา

  • วธ.ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา 6 สาขา
   บอร์ดมรดกภูมิปัญญาฯ ประกาศขึ้นทะเบียน 18 รายการ 6 สาขา “ปอยส่างลอง-ถือศีลกินผัก-เล่นสะบ้า-ขนมฝรั่งกุฎีจีน-แข่งเรือยาวขึ้นโขน-ชิงธง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 […]
  • “การุณ” ส่ง คกก.ตรวจสอบหาต้นตอ “อควาเรียม” ล่าช้า
   “การุณ” ส่ง คกก.ตรวจสอบหาต้นตออควาเรียมก่อสร้างล่าช้า นำข้อมูลรายงาน รมว.ศธ.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(อควาเรียม)ทะเลสาบสงขลา ของวิทยาลัยประมงติณ […]
  • “สพฐ.-สกศ.” เตรียมถกเพิ่มเขตพื้นที่มัธยมให้มีทุกจังหวัด
   “บุญรักษ์” เตรียมหารือ สกศ. สัปดาห์หน้า ขอเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้มีทุกจังหวัด จากเดิมมี 42 โดยขอแบ่งห้องของโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นสำนักงาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยถึงการเสนอแยกเขตพื้นที่การศ […]
  • วธ.เฟ้นหา 6 ชาวต่างชาติบุคคลในภาพ ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ
   วธ. เฟ้นหา 6 ชาวต่างชาติบุคคลในภาพเข้าเฝ้าฯ ปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเยือนบังกลาเทศ - ภูฏาน - กัมพูชา - จีน - เมียนมา – ปากีสถาน เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า […]
  • “บิ๊กตู่” ปลื้มคนรุ่นใหม่สนใจหนังสือ “จินดามณี”
   “บิ๊กตู่” ปลื้มคนรุ่นใหม่สนใจหนังสือ “จินดามณี” หนังสือเรียนเล่มแรกของไทย โดยพระโหราธิบดีเป็นผู้เขียนมอบ วธ. เผยแพร่สู่ เด็ก - เยาวชน - ประชาชน ส่งเสริมเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรมจัดประกวดอ่านโคลง กาพย์ กลอน ฉบับจินดามณี ระบุซื้อได้ในงานสัปดาห์หนังส […]
  • ศธ.มึนธนาคารใช้ระบบ GIRO บอกแค่เลขที่บัญชีก็รับโอนเงินกองทุนเสมาฯ ได้
   ผู้ตรวจราชการ ศธ. มึนธนาคารใช้ระบบ GIRO มีแค่เลขที่บัญชีเบิกจ่ายเงิน ไม่ระบุชื่อ เตรียมรายงาน ปลัด ศธ. ประสานขอ สเตตเมนต์ เสนอตั้งกรรมการเพิ่มช่วยตรวจสอบเอกสาร นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจ […]
 • Advertisements

ประชุมคณะกรรมการประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินการฝึกประสบการณ์ในสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ(สพป.ราชบุรี เขต 1) ที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ตามโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร

Advertisements

ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว โรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2561

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน.” เวลา 07.30 – 08.00 น. 🏫 หัวข้อกิจกรรมเด่น Thailand ICT Youth Challenge 2016 รร.ทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวิถีพุทธ รร.แจงร้อนวิทยา สพม.1
กิจกรรมเด่นของรร.สฤษดิเดช สพป.จันทบุรี1 และ รร.สวนพระยาวิทยา สพม.15
การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รร.ราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ.เขต 2
นาฎมวยไทย รร.วัดน้ำพุ สพป.ราชบุรี เขต 1
“อโวคาโด้โอเค” รร.บ้านเจดีย์โคะ สพป.ตาก เขต 2

และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. โดยมีประเด็นข่าว ดังนี้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยนายกรัฐมนตรี) และเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู เรื่องการแต่งกายนิยมไทย การอบรมศึกษานิเทศก์ จัดทำมาตรการป้องกัน เด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน ระมัดระวังเรื่องวาตภัย อัคคีภัย ในสถานศึกษา การอยู่เวรยาม สถานศึกษา เชิญชวนผอ.สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้า OBECLINE 2018 การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

เสร็จจากประชุม Video Conference นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะ พร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประชุมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว โรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2561

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน.” เวลา 07.30 – 08.00 น. 🏫 หัวข้อกิจกรรมเด่น ห้องสมุดคลองขวางส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด ความโดดเด่นในกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม.เขต 1 What’s the matter with you?โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป. เขต 3 การบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.ชัยภูมิ เขต 30 ตามรอยพ่อ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป.ตาก เขต 2 WORK BOXES SYSTEM สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. โดยมีประเด็นข่าว ดังนี้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยนายกรัฐมนตรี) และดร.เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จัดสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน Public school การเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน ห้วยปลิงโมเดล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักแปรรูป โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5
เสร็จจากประชุม Video Conference นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะ พร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  รายงานภาพ/ข่าว โดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1  ภาพประกอบ

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูวิชาการของโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม สพฐ.  วิทยากรให้ความรู้  ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ๘ พร้อมคณะครูในสังกัด สพป. ราชบุรี เขต ๑  และดูแลอำนวยความสะดวกการดำเนินการอบรมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต ๑ ภาพประกอบ/ครูคงเดช ศรีอุธารวงศ์

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม รุ่น ๑

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูวิชาการของโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนล่ะ ๒ คน จำนวน ๑๕๒ คน วิทยากรให้ความรู้  ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ๘ พร้อมคณะครูในสังกัด สพป. ราชบุรี เขต ๑  และดูแลอำนวยความสะดวกการดำเนินการอบรมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต ๑ ภาพประกอบ/ครูสมไชย กระต่ายทอง

คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทั้งสิ้นรวม 51 คน และเข้าห้องสอบ จำนวน 42 คน ขาดสอบ 9 คน โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) และคณะกรรมการต่างๆ ได้ควบคุมดูแลอำนวยความสะดวก การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี    ภาพประกอบ

ราชบุรี1ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมพร1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปะธารากุล รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และข้าราชการในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในสำนักงาน จำนวน 18 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ภาพประกอบ

ฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ขนาดกลาง ปี 2558

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีงานฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 มี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู กล่าวรายงาน ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1  ภาพประกอบ

ชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และ”พุธเช้าข่าว สพฐ.”

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”เวลา07.30-08.00 น. และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00-09.00 น. ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้สามารถชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com ค้นหา obectv หรือ https://www.obectv.tv

หลังจากเสร็จการประชุมทางไกล นายยรรยงค์ฯ ได้ประชุมหารือข้อราชการในสำนักงานต่อ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

%d bloggers like this: