ราชบุรี1รับชมรายการ”พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”สัญจร จังหวัดขอนแก่น

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สัญจร จังหวัดขอนแก่น นับเป็นครั้งที่ 10/2560 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-9.00 น. โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว และสามารถชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com ค้นหา obectv หรือ https://www.obectv.tv หลังจากเสร็จการประชุมทางไกล นายยรรยงค์ฯ ได้ประชุมหารือข้อราชการในสำนักงานกับ ผอ.กลุ่มและผอ.หน่วย ต่อ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

Advertisements

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2560

วันที่9 ธ.ค. 60 เวลา 6.30 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน พร้อมกับผู้บริหารโรงเรียนและคุณครู ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต จากโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ไปยังบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ปปช.จังหวัดร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยจัดคู่ขนานพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและนำทุกภาคส่วนราชการทำกิจกรรมดังกล่าว ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ1

 

 

ราชบุรี1ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฉะเชิงเทรา1

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นายสมคิด พานิชสงเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และคณะ จำนวน 50 คน มาศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน เพื่อให้มีการพัฒนาตนเอง ปรับปรุงระบบงานในแต่ละกลุ่ม/หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานการศึกษา รองรับการปฏิรูปการศึกษาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ทุกกลุ่ม/หน่วยงาน ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่นเป็นกันเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

แสดงความยินดี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครูในสังกัด ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี แด่.นายยรรยงค์ เจริญศรี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี มีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน          ภาพประกอบ

ราชบุรี1ศึกษาดูงาน”พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”ในหลวงรัชกาลที่9

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ศึกษาดูงาน “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยลตระการพระเมรุมาศ ในหลวงรัชการที่ 9 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนมีโอกาสได้เข้าชม “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยลตระการพระเมรุมาศ ในหลวงรัชการที่ 9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร      ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน          ภาพประกอบ

วันวชิราวุธ 60

เวลา 8.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในนามของกองลูกเสือจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวชิราวุธประจำปี 2560  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560   โดยนายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี  ประธานในพิธีนายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้ทำพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทย  และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี  สร้างวินัย และฝึกการเสียสละให้กับคนไทย มีกองลูกเสือจากสถานศึกษาต่างๆในเขตอำเภอเมือง จัังหวัดราชบุรี เข้าร่วมทำพิธีในครั้งนี้  ดูภาพกิจกรรม

ราชบุรี1จัดงานศิลปหัตถกรรมฯระดับประถม ครั้งที่ 67

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิขาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานและเดินเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเถอเมือง จังหวัดราชบุรี…ขอบคุณภาพประกอบจากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพประกอบ

สพป.รบ.1ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 8.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยนายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี มีนายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร  คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง.

ราชบุรีเขต1รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม EB 1 – EB 11 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน โดยมี นางนิตยา ภิรมย์กิจ นักทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร และ นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการสายที่ 7) พร้อมนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคนในสำนักงานร่วมตอบแบบประเมิน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เริ่มเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ภาพประกอบ

ประชุมซักซ้อมก่อนรับการประเมินเขตสุจริต

นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมดังกล่าว    ภาพประกอบ

%d bloggers like this: