การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 2560 สังกัดศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ดำเนินการสอบ ภาค ก เริ่มเวลา 9.00 – 10.00 น. วิชาความรอบรู้ เวลา 11.00 – 12.00 น. วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยมี ดร.ทวีพล แพเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้แทน สพฐ. ของคัสเตอร์ที่ 4 ได้เข้าตรวจสนามสอบและเดินเยี่ยมทักทายผู้เข้าสอบ และช่วงบ่าย สอบภาค ข  เวลา 13.00 – 14.00 น. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 15.00 – 16.00 น. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าตรวจสนามสอบและเดินเยี่ยมทักทายผู้เข้าสอบ และในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ดำเนินการสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และวิชาชีพ ผู้เข้าสอบภาค ก ภาค ข จำนวน 202 คน และสอบภาค ค จำนวน 201 คน ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

1.บรรยากาศการปฏิบัติงานคณะกรรมการสอบ

2.บรรยากาศผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

3.การสอบสัมภาษณ์

4.การตรวจเยี่ยมสนามสอบและห้องสอบ

 

ประชุมพิจารณาโรงเรียนดีใกล้บ้าน

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ครอบคลุมตามแผนที่ GIS ผู้ร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมคือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประธานเครือข่ายโรงเรียนที่ 1-9 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนขนาดเล็กและดูแลเครือข่ายโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

วันวิชาการน้ำพุ 59

numpuวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม  60 เวลา  8.30 น. ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการน้ำพุ 59 “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง” ณ อาคารเอนกประสงค์  ร.ร.วัดน้ำพุ  (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54 ) ต.น้ำพุ  อ.เมือง จ.ราชบุรี มีวัตถุประสงค์ ในการเผยแพร่ผลงานครูและนักเรียนต่อผู้ปกครอง ชุมชน  ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน  มีประชาชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมงานมากมาย  ดาวโหลดภาพกิจกรรม

รวมบรรยากาศรับสมัครครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ปี60 สังกัด ศธจ.ราชบุรี

28เมื่อวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  การดำเนินการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มวิชา ดังนี้ ภาษาไทย 6 คน คณิตฯ 2 คน ภาษาอังกฤษ 10 คน วิทยาศาสตร์ 20 คน ประถมศึกษา 7 คน การศึกษาปฐมวัย 19 คน สังคมศึกษา 33 คน คอมพิวเตอร์ 51 คน นาฎศิลป์ 2 คน ดนตรีสากล 8 คน ดนตรีไทย 4 คน ดนตรีศึกษา 3 คน ภาษาฝรั่งเศษ 1 คน ภาษาจีน 8 คน ศิลปศึกษา 2 คน ฟิสิกส์ – คน บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป 16 คน  บริหารธุรกิจการตลาด 12 คน อุตสาหกรรมศิลป์ช่างไฟฟ้า – คน เกษตร 3 คน รวมทั้งสิ้น 207 คน…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  ภาพประกอบ

การแสดงงาน”ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง 2560″ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

24หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดการแสดงบนเวทีกลางงาน”ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง 2560″ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มเวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ในเวลา 18.30 น.ตามกำหนดการจัดงาน ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานและกล่าวขอบคุณประธานในพิธี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560 ในวันนี้ การจัดการแสดงบนเวทีของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในงานเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี
5.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
6.คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและแพร่หลายต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน            ภาพประกอบ/โดยนายอนุพันธ์

ศธจ.ราชบุรีประชุมกรรมการการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560

21บ่ายวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2560 มีผู้เข้าประชุม จำนวน 34 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก คณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทุกคน และประธานและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (การรับสมัครมีระหว่างวันที่ 22 -28 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี)…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ประชุมกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯผอ.สถานศึกษา

20ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี และคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯและผู้เกี่ยวข้องของ สพป.ราชบุรี เขต1 และเขต 2 เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน..งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

สพป.ราชบุรี เขต 1 คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

_mg_2743ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยมีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มดำเนินการสอบข้อเขียน เวลา 10.00-12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราฃบุรี เขต 1/รายงาน          ภาพประกอบ

งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 14

anubanrbวันที่ 16 ก.พ.60 เวลา 8.45 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 14  ณ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี ซึ่งจะมีขึ้นวันที่  16  –  17 ก.พ. 60  มีข้าราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างเนืองแน่น   มีการแสดงนิทรรศการ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ผลงานของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 2 ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการมอบเสื้อสามารถ  ประกาศติคุณบัตร  นร.เรียนและผู้ปกครองที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รวมไปถึงคุณดีปลอดอบายมุข ดูและดาวโหลดภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

ศธจ.ราชบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ ประกวด ร.ร.สุจริตพระราชทานและเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนอนุบาล

15jan วันที่ 15  ก.พ.60  เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยตะแคง  อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน และกล่าวต้อนรับ ดร.พิธาน  พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการที่ปรึกษา สพฐ.ประธานการประเมินสถานศึกษาและคณะ  และเวลา  9.30 น. ได้เดินทางไปเป็นประธานในการทอดผ้าป่าโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนแผนกอนุบาล  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม อ.เมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งสร้างโดยเงินบริจาคของท่านพระครูเกษม เจ้าอาวาสวัด พร้อมทั้งความร่วมมือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลเขาแร้ง  คณะครู  ผู้ปกครอง ในการจัดผ้าป่าการศึกษา “ศิษย์เก่าน้อมรำลึก ครบรอบ 95 ปี” เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมผู้เรียน ดูภาพกิจกรรมร.ร.สุจริต       เปิดอาคาร ร.ร.วัดโสดาฯ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.รบ.1 /รายงาน

%d bloggers like this: