พิธีรับเกียรติบัตรและลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 9.00-10.30 น. พระคุณท่าน พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม ป.ธ.9 รองเจ้าอาวาส(รูปที่2) ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 129 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธี ณ ศาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี      ภาพประกอบ

ศธจ.ราชบุรี จัดบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ในวันที่  10 เม.ย. 60 เวลา 8.00 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 เม.ย. 60  รับสมัครผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์และสามเณร จำนวน  129  รูป มี ข้าราชการ, ประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จำนวนมาก  ดูและดาวโหลดภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศโครงการฯ            ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  ศธจ.ราชบุรี รายงาน

ศธจ.ราชบุรีสั่งบรรจุครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวโอวาทแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ให้บุคคลดังกล่าวรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯและส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาตามที่เลือกในวันเดียวกัน จำนวน 27 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  ภาพประกอบ

สพป.รบ.1ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Best Practice) ระดับประเทศ ปี 2559  จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2.โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 3.โรงเรียนวัดป่าไก่ 4.โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 5.โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ผู้เข้าประชุมมี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 220 คน ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

การขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพและครูสามารถเลือกเมนูอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารด้วยตนเองตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความชอบ วัตถุดิบอาหาร หรือผลผลิตที่มีในท้องถิ่นและงบประมาณ วิทยากรให้ความรู้ดังนี้ นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครึม นางลัดดา สิริวีระพันธุ์ และนางนลินี บุญมี นักโภชนาการชำนาญการ มีผู้เข้าอบรมเป็นครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 180 คนแบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 2560 สังกัดศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ดำเนินการสอบ ภาค ก เริ่มเวลา 9.00 – 10.00 น. วิชาความรอบรู้ เวลา 11.00 – 12.00 น. วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยมี ดร.ทวีพล แพเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้แทน สพฐ. ของคัสเตอร์ที่ 4 ได้เข้าตรวจสนามสอบและเดินเยี่ยมทักทายผู้เข้าสอบ และช่วงบ่าย สอบภาค ข  เวลา 13.00 – 14.00 น. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 15.00 – 16.00 น. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าตรวจสนามสอบและเดินเยี่ยมทักทายผู้เข้าสอบ และในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ดำเนินการสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และวิชาชีพ ผู้เข้าสอบภาค ก ภาค ข จำนวน 202 คน และสอบภาค ค จำนวน 201 คน ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

1.บรรยากาศการปฏิบัติงานคณะกรรมการสอบ

2.บรรยากาศผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

3.การสอบสัมภาษณ์

4.การตรวจเยี่ยมสนามสอบและห้องสอบ

 

ประชุมพิจารณาโรงเรียนดีใกล้บ้าน

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ครอบคลุมตามแผนที่ GIS ผู้ร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมคือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประธานเครือข่ายโรงเรียนที่ 1-9 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนขนาดเล็กและดูแลเครือข่ายโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

วันวิชาการน้ำพุ 59

numpuวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม  60 เวลา  8.30 น. ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการน้ำพุ 59 “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง” ณ อาคารเอนกประสงค์  ร.ร.วัดน้ำพุ  (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54 ) ต.น้ำพุ  อ.เมือง จ.ราชบุรี มีวัตถุประสงค์ ในการเผยแพร่ผลงานครูและนักเรียนต่อผู้ปกครอง ชุมชน  ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน  มีประชาชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมงานมากมาย  ดาวโหลดภาพกิจกรรม

รวมบรรยากาศรับสมัครครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ปี60 สังกัด ศธจ.ราชบุรี

28เมื่อวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  การดำเนินการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มวิชา ดังนี้ ภาษาไทย 6 คน คณิตฯ 2 คน ภาษาอังกฤษ 10 คน วิทยาศาสตร์ 20 คน ประถมศึกษา 7 คน การศึกษาปฐมวัย 19 คน สังคมศึกษา 33 คน คอมพิวเตอร์ 51 คน นาฎศิลป์ 2 คน ดนตรีสากล 8 คน ดนตรีไทย 4 คน ดนตรีศึกษา 3 คน ภาษาฝรั่งเศษ 1 คน ภาษาจีน 8 คน ศิลปศึกษา 2 คน ฟิสิกส์ – คน บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป 16 คน  บริหารธุรกิจการตลาด 12 คน อุตสาหกรรมศิลป์ช่างไฟฟ้า – คน เกษตร 3 คน รวมทั้งสิ้น 207 คน…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  ภาพประกอบ

การแสดงงาน”ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง 2560″ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

24หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดการแสดงบนเวทีกลางงาน”ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง 2560″ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มเวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ในเวลา 18.30 น.ตามกำหนดการจัดงาน ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานและกล่าวขอบคุณประธานในพิธี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560 ในวันนี้ การจัดการแสดงบนเวทีของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในงานเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี
5.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
6.คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและแพร่หลายต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน            ภาพประกอบ/โดยนายอนุพันธ์

%d bloggers like this: