มอบจักรยานเพื่อน้อง ๆ ปั่นไปโรงเรียน “Ride to School”

20ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการมอบจักรยาน โครงการบริจาคจักรยานเพื่อน้อง ๆ ปั่นไปโรงเรียน “Ride to School” วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการบริจาคจักรยานเพื่อน้อง ๆ ปั่นไปโรงเรียน “Ride to School” จำนวน 100 คัน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 8 และ9 คัดเลือกนักเรียนที่ฐานะยากจนอยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารเครือข่ายละ 50 คัน ดังนี้
-เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ จำนวน 5 คัน โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จำนวน 10 คัน โรงเรียนบ้านท่ามะขาม จำนวน 10 คัน โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี) จำนวน 10 คัน โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว จำนวน 5 คัน โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ จำนวน 10 คัน  -เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ จำนวน 2 คัน โรงเรียนบ้านบึง จำนวน 5 คัน โรงเรียนบ้านพุบอนบน จำนวน 4 คัน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดจำนวน 3 คัน โรงเรียนวัดช่องลาภ จำนวน 2 คัน โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า จำนวน 2 คัน โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จำนวน 6 คัน โรงเรียนบ้านหน้องโก จำนวน 3 คัน โรงเรียนอนุบาลบ้านคา จำนวน 6 คัน โรงเรียนบ้านหนองจอก จำนวน 7 คัน โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5 คัน โรงเรียนบ้านลำพระ จำนวน 5 คัน               งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน         ภาพประกอบ

คัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

15วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3/2559  ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าประชุม จำนวน 17 คน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 61

15ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.รบ.1 , นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.8 , นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.รบ.2 , นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศษฐ์ รอง ผอ.วท.เทคนิคราชบุรี , บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 11 คน     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน          ภาพประกอบ

ราชบุรี1รับการประเมินเขตพื้นที่สุจริต

14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 บุคลากรในสำนักงานทุกคนพร้อมกัน เริ่มเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมคณานุรักษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศึกษาธิกาคภาค 4 โดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำภาพรวมสำนักงานฯ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการเขตพื้นที่สุจริตของสำนักงาน ต่อจากนั้นทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้นำเสนองานด้านวิชาการ แต่ละด้านของเขตพื้นที่สุจริต (EBIT) ให้ประธาน ดร..สรรเสริญ สุวรรณ์ อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และคณะกรรมการ ได้ตรวจสอบและซักถามพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่เพิ่มเติมจนครบงานที่นำเสนอ พร้อมนี้ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ได้พาคณะกรรมการเดินเยี่ยมชมกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานฯ         งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

สพป.รบ.1ร่วมกิจกรรม”ครัวกระทรวงศึกษาธิการ”

12 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมชมเต็นท์บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม”ครัวกระทรวงศึกษาธิการ” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้โรงเรียนออกร้านอาหารและน้ำดื่มบริการประชาชน จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี,วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวณิช),วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน),วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54),อนุบาลปากท่อ,อนุบาลวัดเพลง เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00-19.00 น. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน           ภาพประกอบ

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “ สุจริตตามรอยพ่อ “

corวันที่  9 ธ.ค. 59 ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  ณ อาคารยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 9.00  น. โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  ซึ่ง ปปช.จังหวัดราชบุรี เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว  หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมปลูกต้นไม้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง) ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมืองราชบุรี เพื่อร่วมปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 89 ต้น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป รบ.1 รายงาน

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ

rs2วันที่ 5 ธันวาคม  59 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนดังกล่าวร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลระดับชาติ (ONET)ที่ผ่านมาและพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวประเมินฯ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้มีศักยภาพเพิ่มเติมมากขึ้น  โดยผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1รายงาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

5เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (บริเวณข้างโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี      ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

ศธจ.ราชบุรีคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

3-4ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2559  โดยวันที่ 3 ธันวาคม 2559 สอบความรู้และความสามารถทั่วไป  2 วิชา (เช้า – บ่าย)  และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 175 คน  ทั้งนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย        โดยทีม ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ศธจ.ราชบุรีชี้แนะการสอบผู้บริหาร

2วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2559 วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังคำชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในสนามสอบวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เรียบร้อย จนกว่าการคัดเลือกจะแล้วเสร็จ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน           ภาพประกอบ

%d bloggers like this: