ราชบุรี1ศึกษาดูงาน”พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”ในหลวงรัชกาลที่9

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ศึกษาดูงาน “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยลตระการพระเมรุมาศ ในหลวงรัชการที่ 9 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนมีโอกาสได้เข้าชม “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยลตระการพระเมรุมาศ ในหลวงรัชการที่ 9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร      ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน          ภาพประกอบ

Advertisements

วันวชิราวุธ 60

เวลา 8.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในนามของกองลูกเสือจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวชิราวุธประจำปี 2560  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560   โดยนายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี  ประธานในพิธีนายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้ทำพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทย  และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี  สร้างวินัย และฝึกการเสียสละให้กับคนไทย มีกองลูกเสือจากสถานศึกษาต่างๆในเขตอำเภอเมือง จัังหวัดราชบุรี เข้าร่วมทำพิธีในครั้งนี้  ดูภาพกิจกรรม

ราชบุรี1จัดงานศิลปหัตถกรรมฯระดับประถม ครั้งที่ 67

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิขาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานและเดินเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเถอเมือง จังหวัดราชบุรี…ขอบคุณภาพประกอบจากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพประกอบ

สพป.รบ.1ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 8.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยนายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี มีนายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร  คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง.

ราชบุรีเขต1รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม EB 1 – EB 11 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน โดยมี นางนิตยา ภิรมย์กิจ นักทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร และ นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการสายที่ 7) พร้อมนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคนในสำนักงานร่วมตอบแบบประเมิน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เริ่มเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ภาพประกอบ

ประชุมซักซ้อมก่อนรับการประเมินเขตสุจริต

นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมดังกล่าว    ภาพประกอบ

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณและจัดทำแผนพัฒนาฯ

นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนตามพระราชดำริ โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 18 คน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ภาพประกอบ

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00-08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในพิธี      ภาพประกอบ

ประชุมภารกิจงานก่อนเข้ารับการประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(ป้องกันการทุจริต) วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าประชุมคือผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน…ภาพประกอบ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า..ข่าวสพฐ.

วันพุธ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี นายวิรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2560 โดย.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน_MG_1967การประชุมฯ

%d bloggers like this: