คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทั้งสิ้นรวม 51 คน และเข้าห้องสอบ จำนวน 42 คน ขาดสอบ 9 คน โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) และคณะกรรมการต่างๆ ได้ควบคุมดูแลอำนวยความสะดวก การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี    ภาพประกอบ

Advertisements

ราชบุรี1ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมพร1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปะธารากุล รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และข้าราชการในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในสำนักงาน จำนวน 18 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ภาพประกอบ

ฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ขนาดกลาง ปี 2558

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีงานฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 มี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู กล่าวรายงาน ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1  ภาพประกอบ

ชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และ”พุธเช้าข่าว สพฐ.”

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”เวลา07.30-08.00 น. และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00-09.00 น. ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้สามารถชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com ค้นหา obectv หรือ https://www.obectv.tv

หลังจากเสร็จการประชุมทางไกล นายยรรยงค์ฯ ได้ประชุมหารือข้อราชการในสำนักงานต่อ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มอบให้ นายวิรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี

งานวันครู 2561

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนที่ 1,2,3 ในสังกัด จำนวน 300 คน ร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอาคารจิตภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมงานทุกภาคส่วน และผู้สนับสนุนการจัดงานวันครู ประจำปี 2561 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน        ภาพประกอบ

ตรวจสอบโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โดย นางปราณี ช่วยเกิด นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ และคณะ จำนวน 7 คน พร้อมด้วยผู้ติดตามจาก สพฐ. จำนวน 2 คน ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการนี้ทางกลุ่มนโยบายและแผนได้นำข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบโครงการดังกล่าว ผู้เข้าประชุมคือผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

นาย ยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบทุนเด็กนักเรียนยากจนที่มีความประพฤติดีในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 และเขต 2 และสพม.8 จำนวน 78 คน และ มอบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กดีเด่น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จำนวน 1 คน บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานเด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมตามบูธต่างๆ ในบริเวณงาน มีเด็กๆและผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่

9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในพิธี
มีหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร ที่อยู่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4     ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน…ภาพประกอบ

งาน “ราตรีสวรรค์บ้านนา” สพป.รบ.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่่ “ราตรีสวรรค์บ้านนา” วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เริ่มเวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน แขกผู้มาร่วมงานมี ประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองของพี่น้องและผองเพื่อนทุกท่าน และท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการฯ ที่รังสรรค์งานเลี้ยงที่สนุกสนาน มา ณ. ที่นี้ด้วยครับ/ค่ะ

%d bloggers like this: