• RSS ข่าวการศึกษา

  • วธ.ยกย่อง “ก่องแก้ว -นิรุตติ์” ใช้ภาษาไทยดีเด่น
   วธ. ประกาศยกย่องบุคคลด้านภาษาไทย ปี 2559 “ก่องแก้ว - นิรุตติ์” ปูชนียบุคคล - ผู้ใช้ภาษาดีเด่น “ว.วชิรเมธี - แกงส้ม - กุ้ง สุธิราช” คว้ากลุ่มรางวัล “เพชรในเพลง” จัดกิจกรรมใช้ภาษาไทยถูกต้อง 29 ก.ค. นี้ […]
  • สวธ.อัปเกรดชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม
   สวธ. คัด 10 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัปเกรดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
  • เร่งสางปัญหารุกพื้นที่โบราณสถานกว่าพันแห่ง
   วธ. เร่งสางปัญหาบุกรุกโบราณสถานกว่าพันแห่ง พร้อมสั่งกรมศิลป์สำรวจข้อมูลการบุกรุก เล็งประกาศรายชื่อโบราณสถานเพิ่มป้องชาวบ้านบุกรุก […]
  • เลี้ยงสัตว์มีดีตรงไหนเอ่ย? / ดร.แพง ชินพงศ์
   เราเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเราอารมณ์ดีขึ้นเมื่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่รอบๆ ตัว มันเป็นความจริงที่ว่าเมื่อเราใช้เวลากับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดีได้ จากการศึกษาพบว่าคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์จะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ มีกิจกรรมดีๆ หลายอย่างที่เราสามารถเล่นกับสัตว์ได้ เช่นการโยนลูกบอล หรือโยนของให้สุนัข การจูงสุนัขออกไปเดิ […]
  • วธ.จัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ
   วธ. จัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ 3 วัน 3 ตอน 23 - 25 ก.ค. นี้ วันนี้ (23 ก.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่อ […]
  • “วีระ” กางปีกป้องกรมศิลป์หลังพบเบิกงบอืด
   “วีระ” กางปีกป้องกรมศิลป์ ระบุ เป็นกรมใหญ่ แจงภาระงานเฉพาะด้านจำนวนมากแต่บุคลากรน้อย ส่งผลเบิกงบล่าช้า

เสริมเข้มความปลอดภัยอาคารนอนนักเรียน

shomeในวันที่  7  มิ.ย. 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ได้ออกตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยขอหอนอนนักเรียนเรียนโรงเรียนในสังกัดจำนวน 2 โรงเรียนคือโรงเรียนรุจิรพัฒน์  และ  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง  อ.สวนผึ้ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดให้มีหอพักนักเรียนได้พักค้างสำหรับนักเรียนบ้านไกล  คณะกรรมการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่,ผู้บริหารสถานศึกษา และวิศวกรจากโยธาจังหวัดราชบุรี ไปตรวจสภาพหอพัก ดูแล แนะนำมาตรฐานความปลอดภัยอันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย กับนักเรียนที่พักค้าง  พร้อมกับสำรวจรายละเอียดเพื่อเสริมสร้างระบบการดูแลให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียนที่พักอาศัย

ทีม ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

การประชุม อกศจ.ราชบุรี ครั้งที่1

1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี ผศ.ชัยฤทธิ ศิลาเดช ผู้แทน สกอ. เป็นประธานการประชุม  งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน   ภาพประกอบ

นครพนม2ศึกษาดูงานราชบุรี1″เขตสุจริต”

3-3 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี และว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลแก่ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตมืออาชีพ นำโดย นายภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการในสำนักงาน จำนวน 44 คน ศึกษาดูงานกิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต การจัดทำ Best Practice และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ITA) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน      ภาพประกอบ

อุตรดิตถ์1ศึกษาดูงานราชบุรี1″เขตพื้นที่สุจริต”

31ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะข้าราชการในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดยรองผู้อำนวยการฯ จำนวน 4 ท่าน คือ นายเฉลิม ปาลาศ,ดร.อุดมศักดิ์ จักร์น้ำอ่าง,นายเชษฐ์ ไทยปิยะ,ดร.วิเชียร ทราศรี,ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์,ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน,ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที รวมจำนวน 38 คน มาศึกษาดูงานการดำเนินการของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและแนวทาง/วิธีการในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี           งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน     ภาพประกอบ

ม.ราชภัฏจอมบึง อบรม Info ฟรี สมัครด่วน

info

พิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา

anigifในวันที่ 30 พฤษภาคม  59 เวลา 9.00 น.มีพิธีลงนามและมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1และ เขต 2 มอบการดูแลสถานศึกษาเอกชน จำนวน 5 แห่งในจังหวัดราชบุรีให้แก่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดูแล ตามนโยบายและคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารทวารวดี  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ นายประสงค์  แย้มศิริ  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นผู้แทนลงนามในพิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบอาชีวศึกษาที่เคยดูแลมอบให้กับ ดร.สุพล  ดนตรีสวัสดิ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อดูแลแทน โดยมีผู้มีเกียรติซึ่งเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา อาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอาชีวะท้งภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมต่อและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานศึกษาเอกชนที่มอบการดูแลครั้งนี้เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาชีวะจำนวน 5 แห่งได้แก่ ร.ร.ราชบุรีบริหารธุรกิจ, ร.ร.ดรุณาพาณิชยการราชบุรี,ร.ร.ดรุณาโปลีเทคนิค,ร.ร.ดอนบอสโก  อ.บ้านโป่ง,ร.ร.บ้านโป่งบริหารธุรกิจ ภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

การพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

matสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม  2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน จากโรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถบูรณาการรูปแบบ และเทคนิคต่างๆ เช่น การอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยนำไปปฏิบัติจริงได้ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรซึ่งเป็นคณะอาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยการนำของ ดร.เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง ประธานสาขาฯ มาเป็นผู้ให้ความรู้  และนายยรรยงค์  เจริญศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

สพป.รบ.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2559

27วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร การประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สู่สถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาสู่บุคลากร สร้างความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มนิเทศฯ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มบริหารงานการเงินฯ,กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ,หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบและดำเนินงานต่อไป        งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน         ภาพประกอบ

ราชบุรีเขต1เสริมสร้างความรู้”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559

26ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดีโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เวลา 13.30 – 16.15 น. นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและคณะได้บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559 , การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H , แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H และโรงเรียนนำร่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 18 โรงเรียน มาจัดนิทรรศการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีผู้บริหารสถานศึกษา, ครูฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมพร้อมเยี่ยมชม ให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จำนวน 300 คน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน        ภาพประกอบ

การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

25ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าประชุมมีดังนี้ คณะติดตามจาก สพฐ. จำนวน 4 คน ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มศึกษานิเทศฯ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ ศึกษานิเทศก์ 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 โรงพร้อมครู ดังนี้โรงเรียนวัดน้ำพุ,อนุบาลราชบุรี,วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม,อนุบาลปากท่อ,บ้านหินสี,วัชัฎใหญ่,วัดด่านทับตะโก,รุจิรพัฒน์,บ้านท่ามะขาม,อนุบาลบ้านคา ,สาธารณสุข 1 คน,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน,กรรมการสถานศึกษา 2 คน,ผู้นำท้องถิ่น 1 คน รวมจำนวน 40 คน  งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน/ธนชาติ/ภาพ          ภาพประกอบ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,723 other followers

%d bloggers like this: