การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

13นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง สื่อสารได้ และ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าประชุมคือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล Tipple A รวมจำนวน 380 คน      ดวงตา/รายงาน    ภาพกิจกรรม

บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัดราชบุรี เขต 1

IMG_4652นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานและกล่าวโอวาทผู้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 และให้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลำดับที่ไปเลือกโรงเรียนเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ในครั้งนี้มีผู้สอบได้และได้รับการบรรจุ จำนวน 29 ราย และไปปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด  26 โรง    ดวงตา/รายงาน   ภาพกิจกรรม

ร่วมจัดกิจกรรมงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558

6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558″ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  มี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานจัดงาน          ดวงตา/รายงาน            ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

3นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีมอบเงินรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64             ดวงตา/รายงาน         ภาพกิจกรรม

สอบครูผู้ช่วยสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

1นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะติดตามตรวจเยี่ยมจาก สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดระเบียบการดำเนินการสอบทุกขั้นตอนกระบวนการ ซึ่งการสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการสอบภาค ก และ ภาค ข ส่วนการสอบในวันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี          ดวงตา/รายงาน           ภาพกิจกรรม

ส่งมอบอาคารเรียนบิ๊กซี 41

2727 กุมภาพันธ์ 2558 นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. และนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนบิ๊กซี 41 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมูลนิธิบิ๊กซี ได้มอบทุนในการจัดสร้างอาคารเรียนบิ๊กซี 41 มีนางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซีกล่าวส่งมอบอาคารเรียน มีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรับมอบ พร้อมนี้ นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ครู และนักเรียนได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี         ดวงตา/รายงาน

เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

25นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อวางแผนและสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกฯ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้เกิดความเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นการดำเนินการสอบ ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าประชุม จำนวน 41 คน    ดวงตา/รายงาน

ราชบุรี เขต 1สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

14เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2558 มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 99 คน มาสอบ 87 คน ขาดสอบ 12 คน โดยมีการสอบข้อเขียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25858 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด     ดวงตา/รายงาน   ภาพกิจกรรม

เปิดงานวันวิชาการวิชาชีพโรงเรียนวัดเขาวัง

13วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.45 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานวิชาการวิชาชีพ ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นผู้กล่าวรายงานและรายละเอียดของการจัดงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก    ดวงตา/รายงาน

เปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 12

12นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก        ดวงตา/รายงาน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers