• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • ดูข่าวผ่านคลิ๊ป

การอบรมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและสุจริต

24นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและสุจริต วันที่ 24 เม.ย.58 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24, 26,27 เม.ย.58 มีนายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มาให้ความรู้เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การพัฒนาการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน ตัวชี้วัดคุณลักษณะ 5 ประการกับเขตพื้นที่สุจริต

สอบครูผู้ช่วยสังกัด สพป.รบ.1

2323 เม.ย.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี

สพฐ.สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ

16สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ร่วมกับ มูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนโครงการ “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติครั้งที่ 2”อบรมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลเพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1,เขต2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 16 -18 เมษายน 2558 ณ สนามนวราชบุรีรมย์ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ ผอ.สกก. สพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 9.00 น.        ดวงตา/รายงาน

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ ปี 58

16นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และหน่วยงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมงานสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. และวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธมงคลอุดมศิริสวัสดิ์โชควัฒนชัย ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย และความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ดวงตา/รายงาน ภาพกิจกรรม

ราชบุรีเขต1พัฒนาผู้มีผลงานดีเด่น

8นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน วิทยากรให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน คือ นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี และนายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี          ดวงตา/รายงาน

จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์

DSC09570เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 8.00 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และบริเวณวัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขต มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมนี้ นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คอยให้คำปรึกษาและดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้       ดางตา/ข่าว/อนุพันธ์/ภาพ          ภาพกิจกรรม

มอบทุนการศึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช

IMG_4800วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ มีนักเรียนในสังกัดรับทุน จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท (ระดับประถมศึกษา 5 คนและระดับมัธยมศึกษา 1 คน) ดังนี้ ด.ญ.เมญ์ฤดี ใจชื่น ร.ร.บ้านหนองขาม ด.ญ.ดวงใจ นกงาม ร.ร.บ้านมณีรอย ด.ญ.มุทิตา จันอรรคคะ ร.ร.บ้านวังปลา ด.ญ.แก้วสิริ จอมชู ร.ร.บ้านโป่งกระทิงบน ด.ช.อภินันท์ หมุนดี ร.ร.บ้านพุม่วง ด.ญ.เกศรินทร์ สมุทรคล้าย ร.ร.วัดบางกระ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1      ดวงตา/รายงาน    ภาพกิจกรรม

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

2วันที่ 2 เมษายน 2558 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ดังนี้ เวลา 7.00 -9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานฯและข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมืองราชบุรี และเวลา 18.00 น. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ นายยรรยงค์ เจริญศรี นายสุริยา พิทูรสกุล นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล และว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬาหน้ากรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมืองราชบุรี โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี   ดวงตา/รายงาน       ภาพกิจกรรม

การสมัครสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย สพป.รบ.1

23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2558 ใน 8 วิชาเอก ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, คอมพิวเตอร์, ประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2558 ในเวลาราชการสถานที่รับสมัครบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี การรับสมัครมีผู้สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครเป็นอย่างดี   ดวงตา/รายงาน

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Intensive Course)

23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Intensive Course) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้คือ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออกและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ สาร 3.เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทำงานร่วมกันผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 2.โรงเรียนวัดบางกระ 3.โรงเรียนวัดเกาะลอย 4.โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 5.โรงเรียนวัดบางลี่ 6.โรงเรียนวัดเหนือวน 7.โรงเรียนวัดน้ำพุ 8.โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 9.โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 10.โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 11.โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ จำนวนนักเรียนรวม 140 คน ในการจัดค่ายฯครั้งนี้มีระยะเวลาในการอบรม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-วันที่ 31 มีนาคม 2558 วิทยากรผู้ให้ความรู้ตลอดการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน ได้รับเกียรติจากเลขาศูนย์ PEER และคุณครูผู้สอนจากโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ โรงเรียนบ้านไทรงาม โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง โรงเรียนวัดห้วยตะแคง โรงเรียนวัดสันติการาม โรงเรียนวัดบางกระ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา โรงเรียนบ้านห้วยยางโทนและโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กับนักเรียน    อ.สมไชย กระต่ายทอง/รายงาน   ภาพกิจกรรม

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers