วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557

25วันที่ 25 พฤศจิกายน 57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เวลา 9.00 น. ประธานในพิธี  นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรี ได้วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะลูกเสือและเนตรนารีสามัญ,สามัญรุ่นใหญ่,วิสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งนี้มีกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี จำนวน 18 แห่ง รวม 28 กอง รวมจำนวน 843 คน ณ บริเวณโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ทีมประชาสัมพันธ์/รายงาน          ภาพกิจกรรม

ผอ.เขตพื้นที่1เตรียมพร้อมโครงการราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี

21นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ  ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 1ชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคืบหน้าและวางแผนเตรียมความพร้อมการแสดงและกิจกรรมงานโครงการ “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” โดยเชิญคณะกรรมการจาก สพป.รบ.1และ2 สพม.8 และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 22 คน ซึ่งมีกำหนดการแสดงของนักเรียนงาน “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้    ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน        ภาพกิจกรรม

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีฯ”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

IMG_2231คณะข้าราชการ สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น. ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี       ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน   ภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมกิจกรรมเวทีการศึกษาโครงการ”ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี”

IMG_2216วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ”ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สพป.ราชบุรี เขต 1 มีผู้เข้าประชุมคือผู้แทนจากสพป.ราชบุรี เขต 1 และเขต 2 สพม.8, โรงเรียนรัฐและเอกชน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องกิจกรรมการแสดงบนเวทีของแต่ละหน่วยงานในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2557      ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน          ภาพกิจกรรม

ประชุมวิชาการแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ

10นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 บรรยายพิเศษในหัวข้อ”สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการศึกษาของชาติในระดับประถมศึกษา”ให้กับครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่มีหน้าที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา ประชาชน สื่อมวลชน ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 300 คนเข้าร่วมฟังบรรยาย ประชุมกลุ่มการอภิปรายยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นข้อเสนอในยกร่างกรอบแนวคิด ประเด็นในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาร่วมกับสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา ณ ห้องชวนชม โรงแรมแพรวอาภาเพลส อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 10 พ.ย.57 โดยมี ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีเปิด
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน

การขับเคลื่อน”ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”

7ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหารและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดราชบุรี เพื่อประชุมนโยบายขับเคลื่อนตามโครงการ”ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลทางด้านการศึกษา,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดราชบุรี ประมาณ 400 คน เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการ”ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ จึงได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการเฉลิมฉลอง ทางด้านการศึกษาจะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึง ความจงรักภักดี ซึ่งหน่วยงานทางด้านการศึกษาจะได้ดำเนินการต่อไป

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1      ภาพกิจกรรม

ร่วมโครงการ”เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

เมืองสะอาดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ”เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ณ สถานีรถไฟราชบุรี และร่วมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางรถไฟ โดยมี
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี     ประชาสัมพันธ์/รายงาน          ภาพกิจกรรม

ออกตรวจสอบการใช้งานจริงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

IMG_0070ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมกันทุกอำเภอในเขตรับผิดชอบ ว่าอุปกรณ์มีความพร้อมและสถานศึกษาขนาดเล็กได้จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อหรือไม่ ผลของการตรวจสอบในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมสามารถใช้อุปกรณ์ได้ทั้งหมด
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

ราชบุรี1อบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์

10689793_687008928057225_3087093253242477599_n-cropสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครูผู้สอนประวัติศาสตร์โรงเรียนในสังกัด จำนวน 220 คน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจำกัด อ.เมือง จ.ราชบุรี และในเวลา 13.00 น. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้เดินทางมาเปิดอบรม  การอบรมมี 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 งานประชาสัมพันธ์/รายงาน   ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏบัติการครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง สพป.ราชบุรี เขต1

1609722_931365673558833_7649120518627183446_nสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 จัดการอบรมเชืงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน้าที่ พลเมือง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการพัฒนาการ มีเจตนคติที่ดี นำกิจกรรมไปใช้จัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูผู้สอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองจากทุกโรงเรียนใน สังกัด จำนวน 230 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้เป็นคณะครูและศึกษานิเทศก์(สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1) ที่ผ่านการอบรมวิทากรแกนนำของ สพฐ. มีนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานเปิดการอบรม
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต 1 ภาพ/ข่าว    ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers