ประชุมมอบหมายหน้าที่การรับสมัคร ผอ.สถานศึกษา

1616 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 โดยศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบให้ นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 ซึ่งจะรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 นั้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าประชุม จำนวน 20 คน   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนม.ต้น สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

14ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล และ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้พบปะคณะกรรมการและเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนที่มาแข่งขัน ครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด รวม 63 รายการ ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ    ภาพกิจกรรม 2

ราชบุรี1ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระราชดำริในการคิดค้นวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยแล้ง ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

ส่วนการศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

sodmoonวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และ คณะข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดราชบุรี พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสงฆ์ โดยภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ    นางณิทฐา  แสวงทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  มีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประกอบพิธีอย่างเนื่องแน่น  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี 1 รายงาน

ประชุม กศจ.ราชบุรี ครั้งที่ 11/2559

11วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ประชุมกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

8วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในการประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 11 กลุ่ม เพื่อชี้แจงแนวทาง แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ รายละเอียดการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการแข่งขันดังกล่าวบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยกำหนดจัดการแข่งขันฯระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) และระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา-เรียนรวม ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  ภาพประกอบ

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

7วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าพบปะพูดคุยพร้อมให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการภาค (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้สอบแข่งขันได้และประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 24 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 8 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 19 คน และดำเนินการส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาในวันนี้เป็นวันแรก    ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

มอบ”ทุนมูลนิธิยุวทูตความดี”

4 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 น. ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิยุวทูตความดีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ท่านมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามปณิธานของโครงการยุวทูตความดี เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระราชดำรัสของ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าหัวใจของการพัฒนาเยาวชนสามารถกล่าวไว้ใน 3 คำ คือ ปลูกจิตสำนึก นักจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์ เป็นการเสริมสร้างเยาวชนที่มีทั้งความดีและมีคุณภาพในอนาคต ตามค่านิยม 12 ประการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุวทูตความดีเพราะการพัฒนาประเทศนั้นต้องมีการพัฒนาด้านจิตใจ พฤติกรรม และโลกทัศน์เข้ามาเสริมจากการพัฒนาด้านการศึกษาด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ มีความสามารถในภาษาต่างประเทศ โดยทางโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิฯให้เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ของยุวฑูตความดี เริ่มมาตั้งแต่ปี 2542 และในครั้งนี้มีนักเรียนที่มีความสามารถในภาษาต่างประเทศเข้ารับทุนจำนวน 5 คน ทุนละ 5,000 บาท โดยในวันนี้ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้การต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ราชบุรี1ใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนใน ก.ค.ศ.

3วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (09.00 น. -15.00 น.) ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ หน่วยเลือกตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ห้องประชุม 1 ชั้น 7) โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คอยดูแลความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส    ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

ร่วมกิจกรรม “ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ”

1วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ สนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พลเรือน ชมรม สมาคม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยจัดแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย มีคำว่า “ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ” จากนั้นยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี       งานประชาสัมพันธ์/รายงาน   ภาพประกอบ

%d bloggers like this: