ราชบุรี1รับการประเมินเขตพื้นที่สุจริต

14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 บุคลากรในสำนักงานทุกคนพร้อมกัน เริ่มเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมคณานุรักษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศึกษาธิกาคภาค 4 โดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำภาพรวมสำนักงานฯ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการเขตพื้นที่สุจริตของสำนักงาน ต่อจากนั้นทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้นำเสนองานด้านวิชาการ แต่ละด้านของเขตพื้นที่สุจริต (EBIT) ให้ประธาน ดร..สรรเสริญ สุวรรณ์ อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และคณะกรรมการ ได้ตรวจสอบและซักถามพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่เพิ่มเติมจนครบงานที่นำเสนอ พร้อมนี้ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ได้พาคณะกรรมการเดินเยี่ยมชมกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานฯ         งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

สพป.รบ.1ร่วมกิจกรรม”ครัวกระทรวงศึกษาธิการ”

12 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมชมเต็นท์บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม”ครัวกระทรวงศึกษาธิการ” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้โรงเรียนออกร้านอาหารและน้ำดื่มบริการประชาชน จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี,วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวณิช),วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน),วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54),อนุบาลปากท่อ,อนุบาลวัดเพลง เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00-19.00 น. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน           ภาพประกอบ

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “ สุจริตตามรอยพ่อ “

corวันที่  9 ธ.ค. 59 ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  ณ อาคารยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 9.00  น. โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  ซึ่ง ปปช.จังหวัดราชบุรี เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว  หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมปลูกต้นไม้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง) ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมืองราชบุรี เพื่อร่วมปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 89 ต้น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป รบ.1 รายงาน

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ

rs2วันที่ 5 ธันวาคม  59 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนดังกล่าวร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลระดับชาติ (ONET)ที่ผ่านมาและพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวประเมินฯ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้มีศักยภาพเพิ่มเติมมากขึ้น  โดยผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1รายงาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

5เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (บริเวณข้างโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี      ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

ศธจ.ราชบุรีคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

3-4ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2559  โดยวันที่ 3 ธันวาคม 2559 สอบความรู้และความสามารถทั่วไป  2 วิชา (เช้า – บ่าย)  และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 175 คน  ทั้งนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย        โดยทีม ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ศธจ.ราชบุรีชี้แนะการสอบผู้บริหาร

2วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2559 วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังคำชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในสนามสอบวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เรียบร้อย จนกว่าการคัดเลือกจะแล้วเสร็จ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน           ภาพประกอบ

ประชุมทางไกล”โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย”

2ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนช์(Conference) โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 7(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อกำหนดทิศทางและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่าย ผู้เข้าประชุมคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ (1.โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 2.โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 3.โรงเรียนวัดเกตุน้อย 4.โรงเรียนวัดเหนือวน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ (1.โรงเรียนวัดเขากลิ้ง 2.โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 3.โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ 4.โรงเรียนวัดจันทคาม) ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน(ที่เกี่ยวข้อง) โดยรับชมการถ่ายทอดสดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนช์ มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม    ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ราชบุรี1จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นได้ จึงมีข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คือสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายจัดขึ้นทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 15.00 – 16.30 น. วิทยากรนำเต้นแอโรบิกคือ คุณอารีย์ นิลเพชร์พลอย     ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน         ภาพประกอบ

พิธีบูชาขอบพระคุณและรวมพลังถวายสัตย์

thankวันที่ 29 พฤศจิกายน  59  เวลา  08.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและการรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  ที่เสด็จสวรรคต ครบ 50 วัน ในวันที่ 1 ธันวาคม 59 ที่จะถึงนี้ ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโกราชบุรี (ในโรงเรียนดรุณาราชบุรี) อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมีพิธีร้องเพลงชาติหน้าเสาธง/ภาวนายามเช้า พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลเป็นพระธาน ทำพิธีบูชาขอบพระคุณ  ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ นำถวายสัตย์ปฏิณาณแสดงความจงรักภักดี  และผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน  เพลงสรรเสริญพระบารมี

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน

%d bloggers like this: