สพฐ.ติดตามมาตรฐานราชบุรี เขต 1

มาตรฐานนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะข้าราชการสำนักงาน ต้อนรับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายพีระ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร และนางกนกกร เอี่ยมกระสินธ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและประเมินผล ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียม ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

ประชุมคณะกรรมการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

7นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ลีลาวดี สำนักเขตเขตพื้นทีาการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ดวงตา/รายงาน

ประชุมจัดงานวันครู ประจำปี 2558

IMG_3097นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมงานวันครู ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการจัดงานให้มีความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพต่อไป ผู้เข้าประชุมคือรอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม นายจินดา คงหมวก รอง ผอ.วท.เทคนิคราชบุรี ประธานเครือข่ายโรงเรียนที่ 1,2,3 และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 17 คน ในวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สพป.ราชบุรี เขต 1     ดวงตา/รายงาน         ภาพกิจกรรม

ราชบุรี1 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557

IMG_2775สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 “การแต่งกายย้อนยุค” วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณ สปจ.เดิม ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการจัดงานเลี้ยง บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ     ดวงตา/รายงาน   ภาพกิจกรรม

ราชบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 4

26นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี และประธานได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 มีผู้เข้าประชุม จำนวน 250 คน       ดวงตา/รายงาน
ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ

สุจริตนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี มีผู้เข้าประชุมคือผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้คัดเลือกร่วมนำร่องโครงการฯ จำนวน 28 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ รวมจำนวน 120 คน   ดวงตา/รายงาน     ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

10868053_739412482790636_5472938497941044308_nวันที่ 19 ธันวาคม 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 “ศิลปกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เป็นประธานเปิดงาน

ผอ.เขตพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

960112_825129154197291_6905204957814573531_nวันที่ 18 ธันวาคม 257 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ และ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย (กลุ่มสาระศิลปดนตรีและสังคม)    ดวงตา/รายงาน   ภาพกิจกรรม

เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมฯ

1717 ธันวาคม 2557 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ เดินทางไปตรวจเยิี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า,อนุราชประสิทธิ์,ชลประทานสงเคราะห์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดี    ดวงตา/รายงาน   ภาพกิจกรรม

เยี่ยมบ้านนักเรียนรอบสอง

IMG_2460วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ไปติดตามเยี่ยมบ้าน (รอบ 2) ด.ญ.วนิดา คงสุวรรณ ชั้น. ป.6 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยได้สร้างห้องน้ำมอบให้และเสร็จพร้อมใช้ งานได้แล้ว พร้อมทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์เครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ หม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า ข้าวสาร ฯลฯ มี นายก อบต.บ้านไร่และคณะ นายมนต์ทิพย์ มรรคเจริญ ผู้อำนวยการฯ ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม ได้ร่วมการติดตามในครั้งนี้ด้วย    ดวงตา/รายงาน     ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers